Ga naar de inhoud

Privacy policy

Privacy policy

Bouwsteentjeswinkel.nl maakt gebruik van het bol.com partnerprogramma. Dit betekent dat bij het klikken op alle uitgaande links naar bol.com een cookie geplaatst wordt. Dit is een klein (tekst) bestandje, dat op uw computer wordt geplaatst , met daarin allerlei relevante informatie. Bol.com meet daarmee of u via de website van plasticbouwblokjes.nl een aankoop heeft gedaan. Indien dat het geval is ontvangt plasticbouwblokjes een kleine vergoeding over het bedrag dat u besteed heeft. De Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 5 dagen.

Op de website van plasticbouwblokjes hoeft u vrijwel nooit actief gegevens achter te laten, tenzij u hier nadrukkelijk voor kiest bij het plaatsen van een reactie, ons een email stuurt of aanmeldt voor een nieuwsbrief. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Wel maken we gebruik van cookies om de kwaliteit en continuïteit van onze website te waarborgen. Zo registeren we via google analytics statistieken over de website. We registreren daarbij een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die je hebt bezocht.

Cookies helpen om een betere, snellere en veiligere website-ervaring te leveren. We doen dit om de kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website te verbeteren en u relevantere advertenties te tonen (zodat deze als minder storend ervaren worden).