Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer

Bouwsteentjeswinkel is lid van het partnerprogramma van bol.com. Wij verkopen zelf geen LEGO en andere producten via onze webshop. Alle producten getoond op plasticbouwblokjes.nl worden verkocht door Bol.com. Dit betekent dat alle productinformatie, afbeeldingen, reviews en prijzen in onze webshop 1 op 1, van bol.com afkomstig zijn. Wij plaatsen bij deze producten een verwijzing naar de website van bol.com, waarbij we gebruik maken van het partnerprogramma. Dit betekent dat zodra u, via één van deze links, in de webshop van bol.com LEGO besteld, plasticbouwblokjes.nl daarvoor een klein percentage van de sale ontvangt. Voor u verandert er niets: u betaalt niet meer en niet minder dan wanneer u zonder de tussenkomst van plasticbouwblokjes.nl deze aankoop zou doen.

Alle verkopen, alle productinformatie en alle prijzen zijn afkomstig van en verlopen via bol.com en worden 1 op 1 met maximaal een vertraging van 24 uur getoond (via een zogenaamde feed) op plasticbouwblokjes.nl. Bouwsteetnejswinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan. Alle actuele informatie en prijzen zijn te vinden op de website van bol.com, voordat wordt overgegaan tot aankoop via de webshop van bol.com. Alle klantenservice en vragen over producten en levering verlopen via de klantenservice van bol.com.

Bouwsteentjeswinkel.nl is daarnaast een informatieve website waar diverse auteurs adviezen, tips en ervaringen plaatsen. Berichten op Bouwsteentjeswinkel.nl vertegenwoordigen de mening van de auteur. Indien u uitsluitend op basis van de informatie op deze website beslissingen neemt, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Tevens aanvaardt Bouwsteentjeswinkel.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link naar deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Bouwsteentjeswinkel.nl aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website.

Wij behouden ons het recht informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van reden. Bouwsteentjeswinkel.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website worden gemeld: info@plasticbouwblokjes.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over onze website, onze samenwerking met bol.com en gebruik van deze website.